De blafbrieven van Getty Images

U kunt wat doen!

De brieven van Getty Images zijn inmiddels een bekend (lees: berucht) fenomeen. Internet staat er vol van, getroffenen spuwen hun gal. Getty is auteursrechthebbende van diverse afbeeldingen. Deze afbeeldingen worden in veel gevallen, zonder dat daar een vergoeding voor wordt betaald, door bedrijven en particulieren gebruikt. De doorsnee gebruiker van de plaatjes heeft geen flauw benul dat een inbreuk wordt gemaakt. (Let dus op als je een plaatje uit Google Afbeeldingen kopieert!)

Getty gebruikt inmiddels effectieve methoden om inbreuken op te sporen; via een eigen search engine worden afbeeldingen en de gebruiker ervan getraceerd. Is het gebruik onrechtmatig (dus zonder dat er voor betaald wordt) dan wordt een sommatie aan de gebruiker verzonden. De inhoud: per direct de afbeelding verwijderen en een schadevergoeding betalen, of anders…

Het deel ‘of anders’ ziet natuurlijk op een gerechtelijke procedure (met alle gevolgen van dien). Wij kunnen u verzekeren dat Getty de gang naar de rechter niet schuwt. Wat kunt u nog doen?

Getty stelt dat u onrechtmatig gebruik maakt van één van hun afbeeldingen. Daartoe moeten zij, in ieder geval als het op een procedure aankomt, zien te bewijzen dat zij daadwerkelijk degene zijn die (i) de fotograaf in rechte mogen vertegenwoordigen en/of (ii) het auteursrecht hebben op de betreffende afbeelding. Wij adviseren u om in een eerste reactie aan te geven dat u bereid bent te schikken, maar dat u er wel van verzekerd wilt zijn dat Getty de fotograaf mag vertegenwoordigen en auteursrechthebbende is. Tot slot is het niet onverstandig om slechts te betalen onder de voorwaarde dat betaling tegen finale kwijting geschiedt en dat u gevrijwaard wordt voor eventuele aanspraken van derden.

Een antwoord van Getty op een dergelijke brief zal spoedig volgen. De inhoud ervan laat zich gemakkelijk voorspellen: Getty zal buiten de procedure om geen bewijs overleggen dat zij rechthebbende zijn. U wordt nogmaals aangemaand tot betaling over te gaan, maar weet niet of u uiteindelijk aan de rechthebbende betaalt.

Dit is het moment om onze hulp in te schakelen. Wij kunnen, ondanks de ogenschijnlijk kansloze positie waarin u zich bevindt, veel voor u betekenen.

Bel ons vrijblijvend op 0885 444 333 of stuur een e-mail naar houben@ftwadvocaten.nl of witte@ftwadvocaten.nl.

Ga terug

Overige blogs