De ketenregeling per 1 juli 2015

Nu al van belang

Vanaf 1 januari 2015 wordt het arbeidsrecht op verschillende punten gewijzigd. Zo zullen onder meer de regelingen ten aanzien van de aanzegtermijn, het concurrentiebeding en de proeftijd veranderen. Daarover meer in een volgende blog.

De wijziging die hier besproken wordt vindt weliswaar pas per 1 juli 2015 plaats, maar heeft al onmiddellijk invloed op de arbeidsmarkt. Althans, u als werkgever kunt al invloed uitoefenen. Het betreft de ketenregeling van artikel 7:668a BW. In het huidige recht geldt dat voor wie met dezelfde partij meer dan drie opeenvolgende arbeidsovereenkomsten aangaat met tussenpozen van niet meer dan drie maanden, het vierde contract voor onbepaalde tijd is. Ook een contract dat de duur van 36 maanden overschrijdt is voor onbepaalde tijd.

In 2015 komt hier verandering in. Na een totale duur van 24 maanden (huidig recht: 36 maanden) wordt een contract voor bepaalde tijd omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. De tussenpozen tussen opeenvolgende contracten mogen zes maanden (huidig recht: 3 maanden) bedragen en een vierde contract geldt als voor onbepaalde tijd aangegaan.

Overgangsrecht
Van belang is dat contracten aangegaan vóór 1 juli 2015 onder het oude recht vallen. Uw werknemer heeft pas een contract voor onbepaalde tijd als de totale duur de 36 maanden overschrijdt. Voor contracten aangegaan ná 1 juli geldt dat uw werknemer een contract voor onbepaalde tijd heeft als de totale duur de 24 maanden overschrijdt.

Hebt u werknemers in dienst met een contract voor bepaalde tijd? In dat geval is het verstandig om, indien u een vinger aan de pols wilt houden, het tweede contract te laten eindigen vóór 1 juli 2015. Het derde contract kunt u dan afsluiten voor een duur die (in totaal) de 36 maanden niet overschrijdt.

Een voorbeeld. Uw werknemer is op 1 september 2013 in dienst getreden. Het contract voor bepaalde tijd loopt op 31 augustus 2014 af. U bent tevreden en wilt de werknemer langer aan uw onderneming binden. Een contract voor onbepaalde tijd is echter nog een brug te ver. Wat zijn uw opties en belangrijker: wat zijn de gevolgen?

  1. Indien u uw werknemer een contract voor wederom een jaar aanbiedt, is een volgende (derde) contract voor onbepaalde tijd. Het derde contract wordt namelijk aangegaan na 1 juli 2015 en valt onder het nieuwe regime. De totale duur overschrijdt de 24 maanden, waarmee het contract reeds voor onbepaalde tijd is.

  2. Indien u uw werknemer een contract aanbiedt voor slechts negen maanden in plaats van een jaar (einddatum 31 mei 2015), dan kunt u hem nog een derde contract aanbieden voor maar liefst vijftien maanden, zonder dat u voor onbepaalde tijd gebonden bent. De ingangsdatum van het derde contract is 1 juni 2015, waardoor oude regime van toepassing is. Dit houdt in dat een contract pas voor onbepaalde tijd is na 36 maanden.

Voor u als werkgever kan deze rekentruc een handigheid vormen om een vinger aan de pols te houden in uw bedrijfsvoering. Mocht u onze hulp verlangen of een uitgebreider advies wensen, schroom dan niet om contact op te nemen met witte@ftwadvocaten.nl of houben@ftwadvocaten.nl.

Wij praten u graag bij over de veranderingen in het arbeidsrecht!

Ga terug

Overige blogs