Het alcoholslotprogramma is een straf

Geen strafrechtelijke vervolging meer mogelijk

Een van de beginselen van ons strafrecht is dat iemand niet twee keer mag worden bestraft voor hetzelfde feit. In mooi Latijn wordt dit het ne bis in idem-beginsel genoemd. Tot voor kort werd dit beginsel, met name bij verkeersovertredingen, niet altijd even strikt gehanteerd.

Als een verdachte verweten wordt dat hij met te veel alcohol op heeft gereden, kan hem door het CBR een bestuursrechtelijke maatregel worden opgelegd: het alcoholslotprogramma. Daarnaast kwam het geregeld voor dat de verdachte ook nog strafrechtelijk werd vervolgd voor het rijden met een slok te veel op.

Op 5 november 2014 heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk verklaard in de vervolging (uitspraak) en is vastgesteld dat de bestuursrechtelijke maatregel, het alcoholslotprogramma, gelijk moet worden gesteld met een strafrechtelijke vervolging. Dit is in lijn met de beslissing van het gerechtshof Den Haag van 22 september jl. (uitspraak). Het gevolg is dat de verdachte in een voorkomend geval naast de bestuursrechtelijke maatregel niet ook nog door de strafrechter kan worden gestraft.

Indien u onverhoopt geconfronteerd wordt met een bestuursrechtelijke  maatregel of strafrechtelijke vervolging vanwege het rijden met te veel alcohol op, doet u er verstandig aan om direct contact met ons op te nemen. Dat kan via 0885 444 333 of via info@ftwadvocaten.nl.

Ga terug

Overige blogs