Onder toezichtstelling

Gaat uw minderjarige kind niet naar school? Een onder toezichtstelling is dichterbij dan u denkt.

Kinderen van vijf tot zestien jaar zijn leerplichtig en moeten dus naar school. Zo kunnen zij zich voorbereiden op de maatschappij en de arbeidsmarkt. Jongeren die na hun zestiende nog geen startkwalificatie hebben, moeten tot hun 18e onderwijs volgen. Een startkwalificatie is een diploma op havo-, vwo- of mbo-niveau.

De leerplichtambtenaar in de gemeente waar u woont houdt toezicht op de naleving van de Leerplichtwet. Middelbare scholen moeten ongeoorloofde afwezigheid van meer dan zestien uur in vier opeenvolgende lesweken melden bij het verzuimloket van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Basisscholen en praktijk- en speciaal onderwijs melden dit bij de gemeente. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op het uitvoeren van de Leerplichtwet door scholen.
De Leerplichtwet is streng. De wet zorgt ervoor dat ieder kind naar school gaat en op een school staat ingeschreven. Ouders of verzorgers zijn er verantwoordelijk voor dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. Ze worden er dan ook op aangesproken als dat niet gebeurt. Spijbelt een kind langer dan drie dagen, of regelmatig, of staat het niet ingeschreven op een school, dan zoekt de leerplichtambtenaar uit wat hiervoor de reden is.

Is er geen wettige reden, dan kan een proces-verbaal worden opgemaakt of de Raad voor de Kinderbescherming worden ingeschakeld. Ouders en jongeren (vanaf twaalf jaar) riskeren een boete wanneer de jongere niet naar school gaat. Jongeren kunnen ook een leerstraf of een taakstraf krijgen.

Binnenkort zal het in het kader van de zogenaamde ‘combi-zittingen’ ook mogelijk zijn om een kind dat veel spijbelt onder toezicht van Bureau Jeugdzorg te stellen. Het niet nakomen van de leerplicht alsmede de onder toezichtstelling zullen dan in één zitting worden behandeld.

Hebt u een kind wat problemen heeft met naar school gaan en/of dreigt een onder toezichtstelling? Neem dan contact op FTW Advocaten voor rechtsbijstand. U kunt ons bereiken op 088-5444333.

Ga terug

Overige blogs