Onterecht vastgezeten?

U hebt recht op schadevergoeding!

Is uw strafzaak geseponeerd, bent u vrijgesproken of bent u ontslagen van alle rechtsvervolging? Dan kunt u aanspraak maken op schadevergoeding voor de door u in voorarrest doorgebrachte dagen en andere door het voorarrest veroorzaakte schade.

 Een strafzaak kan door de politie of het openbaar ministerie om verschillende redenen geseponeerd worden. De meest voorkomende grond om een zaak te seponeren is dat er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs voorhanden is om de vervolging voort te zetten. Een overzicht van alle sepotgronden vindt u in de ‘aanwijzing sepotgronden van het openbaar ministerie’.

Om in aanmerking te komen voor een schadevergoeding dient u te zijn vrijgesproken van alle feiten die op de tenlastelegging (dagvaarding) stonden. De wet bepaalt namelijk dat de strafzaak moet eindigen zonder dat aan u een straf of maatregel is opgelegd en zonder dat artikel 9a Sr (schuldig bevonden zonder strafoplegging) is toegepast.

Ook kunt u aanspraak maken op schadevergoeding als u bent ontslagen van alle rechtsvervolging. Ontslag van alle rechtsvervolging houdt in dat het tenlastegelegde feit wel wettig en overtuigend kan worden bewezen, maar dat u niet strafbaar bent. Dat is bijvoorbeeld aan de orde als komt vast te staan dat u ontoerekeningsvatbaar was of omdat u hebt gehandeld uit noodweer (zelfverdediging). Om in aanmerking te komen voor schadevergoeding na ontslag van alle rechtsvervolging is het van belang dat u bent ontslagen van alle  rechtsvervolging voor wat betreft alle feiten die op de tenlastelegging stonden.

Een verzoek tot schadevergoeding dient binnen drie maanden na het onherroepelijk worden van de uitspraak of na de kennisgeving van het sepot te worden ingediend. Een uitspraak wordt onherroepelijk na het verstrijken van een termijn van 14 dagen (appèltermijn) zodat het verzoek dus uiterlijk binnen drie maanden en 14 dagen na de uitspraak moet zijn ingediend.

Is uw zaak geseponeerd, bent u vrijgesproken of bent u ontslagen van alle rechtsvervolging en denkt u aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding? Neem dan gerust contact op met FTW Advocaten via telefoonnummer 088-5444333 of info@ftwadvocaten.nl.

Ga terug

Overige blogs