Slachtoffer van een misdrijf?

U hebt als benadeelde partij een stem tijdens het strafproces

Tegenwoordig speelt het slachtoffer een steeds grotere rol binnen het strafproces. Het slachtoffer heeft de mogelijkheid om tijdens de inhoudelijke behandeling van een strafzaak zijn of haar verhaal te vertellen en ook kan het slachtoffer zich voegen als benadeelde partij en schadevergoeding verzoeken.

Niet iedereen kan zich voegen. Kort gezegd komt dit recht alleen toe aan rechtstreekse slachtoffers, dat wil zeggen: partijen die rechtstreeks schade hebben geleden door het strafbaar feit dat aan de verdachte ten laste is gelegd. Het indienen van de vordering tot schadevergoeding in een strafzaak gebeurt in de meeste gevallen voorafgaand aan de zitting. Een slachtoffer kan zich door een advocaat laten bijstaan. De advocaat houdt contact met het Openbaar Ministerie omtrent de strafzaak, de advocaat vult het formulier in en dient het vervolgens in bij de rechtbank en het Openbaar Ministerie. De advocaat zorgt ervoor dat het formulier, de aanvullende toelichting en de onderbouwing van de gevorderde schade goed gebeurt zodat de vordering voor de rechtbank zo duidelijk mogelijk is.

Tijdens de zitting krijgt het slachtoffer de kans om te vertellen wat de gevolgen van het misdrijf voor hem/haar zijn en om de vordering tot schadevergoeding nader toe te lichten indien dat nodig is. Wanneer het voor een slachtoffer (emotioneel) te zwaar is om tijdens de zitting te spreken kan de advocaat dat namens het slachtoffer doen.

De vordering tot schadevergoeding kan zowel zien op materiele als op immateriële (psychische) schade die het slachtoffer heeft geleden en welke veroorzaakt is door het misdrijf. De rechtbank zal tegelijk met de uitspraak over de verdachte, uitspraak over de vordering van het slachtoffer doen. De vordering kan alleen worden toegewezen als de verdachte schuldig wordt bevonden. Het slachtoffer kan zelf geen hoger beroep instellen wanneer hij/zij het met de beslissing van de strafrechter oneens is.

Als de verdachte of de Officier van Justitie hoger beroep instelt, dan loopt de voeging van het slachtoffer door, althans voor het deel van de schadevordering dat is toegewezen. Voor wat niet was toegewezen, moet het slachtoffer zich in hoger beroep opnieuw voegen.

Bent u slachtoffer geworden van een misdrijf? Neem dan contact op met FTW Advocaten en laat van u horen tijdens het strafproces!

Ga terug

Overige blogs