Speelgoedpistool of nepwapens strafbaar (II)

Eerder heeft FTW Advocaten een blog geplaatst over de vraag of het bezit van een speelgoedpistool strafbaar is indien het sterke gelijkenis vertoont met een echt wapen. De stelling is dat sinds juli 2014 de verkoop en het bezit van lijkende speelgoedwapens zijn toegestaan mits deze zijn goedgekeurd door een CE keurmerk op het speelgoed en de verpakking. In de vorige blog is ook aangegeven dat dit slechts geldt voor niet schietende speelgoedreplica’s. Deze term is enigszins verwarrend. Wij zullen in deze blog nader ingaan op de problematiek.


Uit artikel 2 van de Wet, Wapens en Munitie (WWM) blijkt dat lucht-, gas- en veerdrukwapens (airsoftapparaten) verboden zijn indien deze zodanig gelijken op een vuurwapen dat deze voor bedreiging of afdreiging geschikt zijn (categorie VI onder 4°).


De vraag is ons nu meerdere keren gesteld of deze airsoftwapens onder omstandigheden onder de speelgoedrichtlijn kunnen vallen. Op de site Justis (van de overheid) staat vermeld dat de airsoftwapens, die een sterke gelijkenis vertonen met vuurwapens, ten alle tijden verboden zijn. Dit is naar onze mening echter niet juist.


Er zijn immers ook speelgoedpistolen die kleine projectielen kunnen afschieten. Onder omstandigheden vallen deze onder de speelgoedrichtlijn. Dit is terug te vinden in de Europese speelgoednorm (EN 71). Zo mag het wapentje geen harde projectielen, zoals harde plastic bolletjes, afschieten met een energie van meer dan 0,08 joule en ook geen zachte projectielen (nerfpijltjes of pijltjes met zuignapjes) met een energie van 0,5 joule. Dit betekent dat ook schietende speelgoedpistolen mits voorzien van een duidelijk CE teken en mits gebruikt als speelgoed -dus voor kinderen onder de 14 jaar- niet verboden zijn.


Er zijn echter ook wat uitzonderingen. Deze zijn terug te vinden in de speelgoedrichtlijn. De uitzonderingen zijn slingers, katapulten en handbogen langer dan 120 cm. Ook is het verboden pistolen of geweren bezitten die projectielen verschieten met vooraf samengeperst gas (CO2 PCP of pompjes). Dit mag alleen bij waterpistolen.


Daarnaast is dus van belang er sprake is speelgoed en het uitgangspunt is dat ze bestemd zijn voor personen onder de 14 jaar.


Een laatste beperking wordt ook gevonden in de omstandigheid dat het pistool moet worden gebruikt als speelgoed. Dit is het doel waarvoor ze ontworpen zijn. Jongentjes die op straat cowboytje spelen, zijn dus niet in overtreding. Dat is anders bij volwassenen. Indien een volwassen persoon met een dergelijk pistool op straat loopt, zal deze wel strafbaar zijn omdat een speelgoedpistool onder die omstandigheden valt onder artikel 2 categorie IV onder 7.


In dit artikel staat “de voorwerpen waarvan, gelet op hun aard of omstandigheden waaronder zij worden aangetroffen, redelijke wijze kan worden aangenomen dat zij zijn bestemd om letsel aan personen toe te brengen of te dreigen en niet onder een andere categorie vallen.”


In de rechtspraak is een uitspraak van de Raad van State te vinden die verwarring zaait (ECLI:NL:RVS:2011:PR5199) omdat hieruit wel een verbod volgt. Deze uitspraak is echter achterhaald door de speelgoedrichtlijn van 18 juni 2009 (2009/48/EG).

Ga terug

Overige blogs