Strafbeschikking, wat nu?

Een strafbeschikking is een boete die zonder tussenkomst van de rechter opgelegd wordt door het openbaar ministerie. Bij verdenking van bepaalde feiten, kan de officier bepalen dat, indien de verdenking ziet op een strafbaar feit waarop een maximale gevangenisstraf van zes jaar staat, een strafbeschikking wordt uitgevaardigd. Dit kan slechts in de gevallen waarin voldoende bewijs van schuld is. Er kunnen, naast bepaalde voorwaarden, ook verschillende straffen worden opgelegd:

• een geldboete;
• onttrekking aan het verkeer;
• een taakstraf tot 180 uur;
• of een ontzegging.

U kunt tegen de beschikking verzet instellen. Dit dient binnen een termijn van veertien dagen te gebeuren, anders wordt u geacht akkoord te zijn met de strafbeschikking. Dat betekent dat u schuld erkent, met een aantekening op uw justitiële documentatie tot gevolg.

Het instellen van verzet houdt in dat uw zaak voor een objectieve rechter komt. In de meeste gevallen valt het aan te raden om verzet in te stellen. Dit is wederom bevestigd in recent onderzoek door de procureur generaal bij de Hoge Raad. Gebleken is dat de wijze waarop het openbaar ministerie strafbeschikkingen uitvaardigt op een aantal punten tekort schiet. In meer dan 16.000 (!) zaken waarin een strafbeschikking wordt uitgevaardigd, wordt niet of niet goed beoordeeld of er sprake is van voldoende bewijs. Daar is de verdachte de dupe van.

U hebt dus alle reden om uw zaak door een rechter te laten beoordelen en u hierbij te laten bijstaan door een expert. De ervaring leert dat strafbeschikkingen na verzet regelmatig worden ingetrokken, of dat de rechter een andere mening toebedeeld is dan het openbaar ministerie. Hierdoor kan in bepaalde gevallen voorkomen worden dat er een veroordeling op uw justitiële documentatie wordt bijgeschreven, hetgeen relevant kan zijn bij het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag.

Hebt u een strafbeschikking ontvangen, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via 0885444333 of info@ftwadvocaten.nl voor een geheel vrijblijvend advies!

Ga terug

Overige blogs