Vakantiedagen tijdens ziekte

Recht op volledige uitbetaling

De Nederlandse wetgever heeft tijdenlang achter de feiten aan gehobbeld: de wet ter zake opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte was niet up to date. Voorheen had een langdurig zieke slechts recht op vakantiedagen over de laatste zes maanden van zijn ziekte. Het Europees Hof van Justitie oordeelde in 2009 dat ook zieke werknemers volledig recht hebben op vakantiedagen. Ons Burgerlijk Wetboek is niettemin pas in januari 2012 dienovereenkomstig, maar zonder terugwerkende kracht gewijzigd; reden waarom twee werknemers de Nederlandse Staat aansprakelijk hebben gesteld voor de door hen geleden schade wegens het te laat implementeren van Arbeidstijdenrichtlijn.

Na door de kantonrechter en het gerechtshof in het ongelijk te zijn gesteld, heeft de Staat cassatie ingesteld bij de Hoge Raad. De twee werknemers claimen veel geld te zijn misgelopen doordat zij, na een periode van langdurige ziekte, te weinig vakantiedagen uitbetaald hebben gekregen. Voor deze schade houden zij de Staat aansprakelijk. Het standpunt van de Staat dat wetgeving in formele zin geen onrechtmatige daad kan opleveren, wordt door de Hoge Raad terzijde geschoven. De Hoge Raad is voorts van mening dat bij een tijdige implementatie de werknemers van een voor hen gunstige mogelijkheid of aanspraak gebruik zouden hebben gemaakt. De vorderingen van de twee werknemers worden toegekend.

Deze uitspraak zal naar verwachting veel arbeidszaken tot gevolg hebben. Immers, veel mensen zijn gedupeerd doordat de Staat niet doortastend heeft opgetreden en de regelgeving te laat heeft geïmplementeerd. De Hoge Raad legt dan ook – volledig terecht – de pijn bij de Staat neer.

Hebt u na een periode van langdurige ziekte te weinig vakantiedagen uitbetaald gekregen, dan kunt u daar met de uitspraak van de Hoge Raad in de hand werk van maken. Wij staan u graag bij! Neem voor meer informatie contact met ons op via 0885444333 of info@ftwadvocaten.nl.

 

Ga terug

Overige blogs