Verkeershufters per 1 januari 2015

Wat is er veranderd?

In september 2014 kondigde minister Opstelten aan dat een zogeheten “hufterovertreding” in het verkeer per 1 januari 2015 veel zwaarder zal worden aangepakt. FTW Advocaten praat u bij over de veranderingen.

De wetswijziging is tweeledig. Een aantal verkeersovertredingen wordt niet langer meer administratiefrechtelijk met een boete afgedaan; er volgt een strafrechtelijke afdoening, doorgaans via een strafbeschikking. De feiten die overgeheveld worden naar het strafrecht, zijn bijvoorbeeld: 

 • het over een spitsstrook rijden die niet open is (rood kruis negeren);
 • het niet opvolgen van een stopteken of aanwijzing van een politieagent;
 • het over een spitsstrook rijden;
 • het geen voorrang geven aan een voetganger op een zebrapad of in zijn algemeenheid aan een blinde of gehandicapte al dan niet in een scootmobiel.

Daarnaast zal een aantal feiten dat al wel strafrechtelijk werd afgedaan nu onder de recidiveregeling veelplegers vallen. Dit geldt onder meer voor:

 • rijden zonder geldig rijbewijs of indien het rijbewijs is ingenomen of ingeleverd;
 • zonder geldig kenteken rijden;
 • zonder gekeurde motorrijtuig rijden;
 • hinderlijk of gevaarlijk verkeersgedrag;
 • gebruik maken van zwaailichten;
 • gebruik maken van gemanipuleerde verkeersschijf;
 • te veel motorlawaai maken en
 • het niet opvolgen van aanwijzingen van verkeersregelaars.

Vanaf 1 januari 2015 kan het Openbaar Ministerie zwaardere straffen opleggen of eisen. Als iemand in een tijdbestek van twee jaar vaker in de fout gaat, kan het Openbaar Ministerie na een derde overtreding het rijbewijs innemen. Ook kan de overtreding mee gaan tellen in de beoordeling voor de aanvraag van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), die in veel bedrijfstakken noodzakelijk is om werkzaamheden te mogen verrichten.

De minister heeft aangegeven dat verschillende redenen een rol hebben gespeeld bij de keuze en het bepalen van welke overtredingen aan de orde zijn. Zo is er gekeken naar het gevaar van overtredingen en of er opzet in het spel is. Al met al betekent deze verandering in de wetgeving dat meer personen in aanraking zullen komen met het strafrecht. Het belang om goede rechtsbijstand te krijgen van een advocaat is evident. Strafrechtelijke veroordelingen kunnen namelijk grote gevolgen hebben bij recidive, maar ook voor een verdere maatschappelijke toekomst (denk aan de eerder genoemde VOG).

Wilt u verzekerd zijn van een goed advies van een advocaat die op de hoogte is van de meest recente wetswijzigingen, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op!

Ga terug

Overige blogs