Verschoningsrecht als getuige

Wanneer moet u antwoorden?

Het is goed mogelijk dat u een keer wordt opgeroepen om te getuigen in een strafzaak. Het uitgangspunt is dat iedereen die als getuige gehoord wordt door een rechter, antwoord moet geven op de vragen die er gesteld worden. Weigering hiervan kan zelfs leiden tot gijzeling. Daarnaast is ook het liegen als getuige beschermd door de wet. Indien een beëdigde getuige aantoonbaar liegt tijdens een getuigenverhoor, dan maakt de getuige zich schuldig aan meineed en riskeert daarmee zeker gevangenisstraf.

Een beperkte groep personen hoeft geen vragen te beantwoorden die er gesteld worden. Dit heet gebruik maken van je verschoningsrecht. Enerzijds betreft dat een groep personen die uit hoofde van een beroep niets hoeven te verklaren. Hieronder vallen bijvoorbeeld de advocaat of de arts.

Daarnaast is er ook een groep die niet hoeven te verklaren omdat zij zichzelf of een indirect familielid met die verklaring kunnen belasten. De groep familieleden die zich kan verschonen is vrij ruim. Het gaat zelfs om bloed of aanverwanten in de zijlijn tot de derde graad.

Hoe zit het echter indien de verdachte is overleden? Hebben zijn familieleden dan verschoningsrecht of niet meer? FTW advocaten heeft dit een keer eerder gehad en toen is een beroep op het verschoningsrecht door de rechter-commissaris niet gehonoreerd.

Recent heeft het Gerechtshof in Amsterdam zich ook over deze kwestie uitgelaten. In het Passageproces (liquidatieproces) heeft het Gerechtshof geoordeeld dat de moeder en zus van een inmiddels overleden verdachte (oud cliënt van Daniel Fontein van FTW Advocaten) wel een verschoningsrecht toekwam omdat, aldus het Hof, de bloedverwantschap niet eindigt omdat de bloedverwant is overleden. De getuige kwam dus wel een verschoningsrecht toe.

Indien u bent opgeroepen om te verschijnen bij de rechter-commissaris of bij de rechtbank om te getuigen, neem dan contact op met FTW Advocaten.

Ga terug

Overige blogs