Verbintenissen-recht

Iedereen sluit dagelijks meerdere overeenkomsten. Een overeenkomst wordt aangegaan door aanbod en aanvaarding. Of je een brood of een huis koopt, maakt volgens de wet niet uit.

Helaas blijkt het vaak zo dat wanneer de belangen groter worden, de geleverde prestaties sneller tegenvallen. Samenwerkingsovereenkomsten, aannemingsovereenkomsten, koopovereenkomsten, opdrachtovereenkomsten – niet zelden wordt er óf niet betaald óf niet (deugdelijk) geleverd. Dat is het moment om FTW in te schakelen.

FTW zal op de kortst mogelijke termijn het maximale resultaat voor de cliënt neerzetten. Meestal betekent dat op de juiste manier druk uitoefenen en onderhandelingen voeren. Soms betekent dat het leggen van beslag gevolgd door een procedure. Wanneer het belang erom vraagt, wordt er onverwijld een kort geding gestart. Door de 20 jaren gebundelde ervaring, worden de spelregels van dergelijke procedures door FTW volledig beheerst. Daar kan de cliënt zijn voordeel mee doen.

FTW durft uit te spreken dat het leeuwendeel van de behaalde resultaten positief voor de cliënt heeft uitgepakt. Dit komt niet in de laatste plaats doordat de cliënt met FTW heeft gekozen voor een advocaat die zijn nek durft uit te steken.

Blog Verbintenissenrecht

Meer nieuws

Vrijblijvend advies?

Bel: 088 5444 333
of e-mail ons
info@ftwadvocaten.nl