Maarten Witte

Maarten
Witte

Maarten Witte

Maarten is in 2002 afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na een jaar veel van de wereld te hebben gezien, is hij als advocaat gaan werken in Amsterdam.

Hij heeft bij twee kantoren in de hoofdstad gewerkt en veel ervaring opgedaan in het procesrecht. Dit kan hij goed gebruiken in de arbeidsrechtelijke en contractrechtelijke zaken die hij bij FTW Advocaten behandelt.

Naar zijn mening kan een advocaat zijn cliënt pas een gedegen advies verstrekken als hij goed kan overzien wat de uitkomst in een mogelijke procedure zal worden. Dit gegeven zal dan ook in de adviesfase van een geschil leidend zijn voor de beslechting ervan.

Juist vanwege de hectiek die gepaard gaat met een conflict tussen werkgever en werknemer, heeft Maarten zich zeer bekwaamd in het arbeidsrecht. Snel de impasse doorbreken, is iets waar beide partijen bij  gebaat zijn en dat is nu juist hetgeen hij vaak weet te bewerkstelligen. Mochten partijen er niet meer uitkomen en rest een gang naar de rechter, dan is hij op zijn best: pleiten is zijn passie. De cliënt mag er dan ook van uitgaan dat hij met een zeer gerust gevoel zijn belangen (ter zitting of daarvoor) door Maarten kan laten behartigen.

Niet voor niets is Maarten met Daniel en Bob op relatief jonge leeftijd een eigen kantoor begonnen. Het ondernemen staat hem erg aan. Maarten heeft mede om die reden altijd oog voor wát de ondernemer op wélke termijn van hem nodig heeft. Daarom benadert hij het geschil van zijn cliënt dan ook altijd als jurist  én ondernemer. Een groeiend aantal ondernemers betrekt Maarten bij alle belangrijke zakelijke en juridische stappen die zij zetten.

Ga terug

Mobiel:

+31(0)65 532 7318

E-mail:

witte@ftwadvocaten.nl