Klanttevredenheidsformulier

zeer tevreden tevreden ontevreden zeer ontevreden
De uitvoering van de opdracht
De prijs/kwaliteitsverhouding van de geleverde diensten
De snelheid waarmee de opdracht is uitgevoerd
De mate waarin gemaakte afspraken worden nagekomen
De bereikbaarheid van FTW Advocaten
De communicatie met FTW Advocaten
De servicegerichtheid van FTW Advocaten
De deskundigheid van FTW Advocaten
De dienstverlening door de telefoniste
De informatieverstrekking over kosten
De specificatie van de kosten in de nota
De verzorging van het dossier
ja nee weet ik niet
Denkt u ons in de toekomst weer in te schakelen?
ja nee
Heeft u er bezwaar tegen indien wij naar aanleiding van deze enquête contact met u opnemen?
Heeft u suggesties ter verbetering of andere opmerkingen?