Harddrugs Softdrugs

De strafbaarstellingen van drugsfeiten zijn opgenomen in de Opiumwet. In de wet staat dat het onder andere strafbaar is om harddrugs (bijvoorbeeld cocaïne, heroïne, speed, XTC, middelen genoemd op lijst I van de Opiumwet) aanwezig te hebben, te verkopen, te vervoeren of in te voeren. Het bezit, het vervoer, de invoer en de verkoop van harddrugs is strafbaar gesteld in artikel 2 van de Opiumwet.

De wettekst luidt:

Artikel 2

Het is verboden een middel als bedoeld in de bij deze wet behorende lijst I dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid:

  • A. binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen;
  • B. te telen te bereiden, te bewerken, te verwerken, te verkopen, af te leveren, te verstrekken of te vervoeren;
  • C. aanwezig te hebben;
  • D. te vervaardigen.

FTW Advocaten heeft zeer veel ervaring in drugszaken waarbij de verdenking is dat een verdachte een hoeveelheid cocaïne of heroïne binnen of buiten het grondgebied van Nederland heeft gebracht (zogeheten invoer of uitvoer van harddrugs). We staan in zaken zowel de vermeende smokkelaars bij als de vermeende opdrachtgever(s). Ook zijn we regelmatig actief in strafzaken waar het dealen van cocaïne en/of heroïne de verdenking is. Niet zelden zijn we erin geslaagd het verschil te maken in dergelijke strafzaken.

Vrijblijvend advies?

Bel: 088 5444 333
of e-mail ons
info@ftwadvocaten.nl