Softdrugs

De strafbaarstellingen van drugsfeiten zijn opgenomen in de Opiumwet. In de wet staat dat het onder andere strafbaar is om softdrugs (bijvoorbeeld hasjies of hennep, middelen genoemd op lijst II van de Opiumwet) aanwezig te hebben, te verkopen, te vervoeren of in te voeren.

Het bezit, het vervoer, de invoer en de verkoop van harddrugs is strafbaar gesteld in artikel 3 van de Opiumwet.

De wettekst luidt:

Artikel 3

Het is verboden een middel als bedoeld in de bij deze wet behorende lijst II dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid:

  • A. binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen;
  • B. te telen, te bereiden, te bewerken, te verwerken, te verkopen, af te leveren, te verstrekken of te vervoeren;
  • C. aanwezig te hebben;
  • D. te vervaardigen.

De opsporing en vervolging van hennepkwekers heeft nog steeds hoge prioriteit bij politie en justitie. Het komt niet zelden voor dat een anonieme tip leidt tot de vondst van een hennepkwekerij in een woning of bedrijfspand. Van belang is om in een vroeg stadium contact met een advocaat te hebben. De gevolgen kunnen immers groot zijn. Naast de strafrechtelijke kant van het verhaal volgt in dergelijke zaken ook vaak een ontnemingsvordering om het behaalde voordeel bij een veroordeelde te ontnemen. Dit kan enorme financiële consequenties hebben. Ook hierom is het van het grootste belang dat u een kundig advocaat aan uw zijde heeft. FTW Advocaten kan u hierin bijstaan.

Vrijblijvend advies?

Bel: 088 5444 333
of e-mail ons
info@ftwadvocaten.nl