Mishandeling

Van mishandeling is sprake indien iemand een ander opzettelijk pijn en/of letsel toebrengt. 

Mishandeling is strafbaar gesteld in artikel 300 van het Wetboek van Strafrecht.

De wettekst luidt:

Artikel 300

  1. Mishandeling wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie.
  2. Indien het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.
  3. Indien het feit de dood ten gevolge heeft, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie.
  4. Met mishandeling wordt gelijkgesteld opzettelijke benadeling van de gezondheid.
  5. Poging tot dit misdrijf is niet strafbaar.

Mishandelingszaken worden zeer regelmatig vervolgd. De advocaten van FTW hebben veel ervaring in geweldszaken en zullen in samenspraak met u de juiste processtrategie kiezen.

Vrijblijvend advies?

Bel: 088 5444 333
of e-mail ons
info@ftwadvocaten.nl