Openlijk geweld

Van openlijk geweld is sprake als er op de openbare weg of op een voor het publiek toegankelijke plaats in vereniging geweld wordt gepleegd tegen personen en/of goederen.

Openlijk geweld is strafbaar gesteld in artikel 141 Wetboek van Strafrecht.

De wettekst luidt:

Artikel 141

  1. Zij die openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen of goederen, worden gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren en zes maanden of geldboete van de vierde categorie.
  2. De schuldige wordt gestraft:
    1°. met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie, indien hij opzettelijk goederen vernielt of indien het door hem gepleegde geweld enig lichamelijk letsel ten gevolge heeft;
    2°. met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien dat geweld zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft;
    3°. met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien dat geweld de dood ten gevolge heeft.
  3. Artikel 81 blijft buiten toepassing.

Onder openlijk geweld wordt geweld verstaan dat wordt gepleegd tegen een persoon en/of een goed waarbij meerdere daders betrokken zijn. Tussen de daders moet sprake zijn van een bewuste samenwerking. De dader moet aan de samenwerking een wezenlijke en significante bijdrage hebben geleverd. Deze bijdrage hoeft echter niet van gewelddadige aard te zijn geweest. Ook het ondersteunen van het geweld (bijvoorbeeld opjutten van de feitelijke dader) kan een wezenlijke en significante bijdrage opleveren.

Vrijblijvend advies?

Bel: 088 5444 333
of e-mail ons
info@ftwadvocaten.nl