Wet Wapens en Munitie

De wapenwetgeving (Wet wapens en Munitie, WWM) is in Nederland streng. Regelmatig worden cliënten geconfronteerd met vervolging vanwege een in het buitenland gekocht of op de kermis gewonnen balletjespistool. Hetzelfde kan gebeuren met siervuurwapens. Tegenwoordig is deze vervolging echter vaak ten onrechte! Op grond van Europese regelgeving is het tegenwoordig niet meer strafbaar om bepaalde replica’s van vuurwapens voorhanden te hebben.

FTW Advocaten heeft een bijzondere expertise op dit gebied. Vanuit het hele land worden wij benaderd met vragen over de Wet Wapens en Munitie.

Als u van een dergelijk feit verdacht wordt verdient het aanbeveling zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de advocaten van FTW Advocaten.

Vrijblijvend advies?

Bel: 088 5444 333
of e-mail ons
info@ftwadvocaten.nl