Dood door schuld

De dood kan ook intreden door de schuld van iemand (dood door schuld). Er moet sprake zijn van verwijtbaar gedrag dat heeft geleid tot de door van een ander.  De dood kan bijvoorbeeld intreden als gevolg van een (verkeers)ongeluk. Indien de verdachte een verwijt in de zin van onzorgvuldigheid gemaakt kan worden, is er sprake van schuld en kan hij daarvoor gestraft worden.

Dood door schuld is strafbaar gesteld in artikel 307 van het Wetboek van Strafrecht.

De wettekst luidt:

Artikel 307

  1. Hij aan wiens schuld de dood van een ander te wijten is, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.
  2. Indien de schuld bestaat in roekeloosheid, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.

Het grote verschil tussen moord/doodslag (opzet) en dood door schuld is dat bij moord/doodslag de dader heeft nagedacht over de mogelijke gevolgen, terwijl bij dood door schuld de dader juist niet heeft nagedacht over de mogelijke consequenties van zijn doen of nalaten en dit wel had moeten doen. Het behoeft geen uitgebreid betoog dat in zaken waarbij sprake is van verdenking van dood door schuld het van groot belang is dat u een kundig advocaat aan uw zijde heeft. FTW Advocaten staat u graag bij.

Vrijblijvend advies?

Bel: 088 5444 333
of e-mail ons
info@ftwadvocaten.nl