Doodslag

Als er geen sprake is van voorbedachte rade, maar iemand wel opzettelijk van het leven is beroofd,  is sprake van doodslag.

Doodslag is strafbaar gesteld in artikel 287 Wetboek van Strafrecht.

De wettekst luidt:

Artikel 287

Hij die opzettelijk een ander van het leven berooft, wordt, als schuldig aan doodslag, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Hoewel het strafmaximum bij doodslag aanzienlijk minder hoog is dan bij moord is het uiteraard nog steeds van het grootste belang dat u een deskundige advocaat aan uw zijde heeft. Bij FTW Advocaten vindt u deze advocaat.

Vrijblijvend advies?

Bel: 088 5444 333
of e-mail ons
info@ftwadvocaten.nl