Moord

Iemand opzettelijk en met voorbedachte rade het leven ontnemen  is misschien wel het meest ernstige strafbare feit.

Moord is strafbaar gesteld in artikel 289 van het Wetboek van Strafrecht.

De wettekst luidt:

Artikel 289

Hij die opzettelijk en met voorbedachten rade een ander van het leven berooft, wordt, als schuldig aan moord, gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Van moord is dus sprake als iemand met voorbedachte rade van het leven is beroofd. Van voorbedachte rade is sprake als de dader zich gedurende enige tijd heeft kunnen beraden op het te nemen of genomen besluit om iemand van het leven te beroven en dat hij niet heeft gehandeld in een ogenblikkelijke gemoedsopwelling. Bij moord kan een levenslange gevangenisstraf  worden opgelegd. En levenslang is in Nederland daadwerkelijk levenslang.

FTW Advocaten heeft ervaring in zaken waarbij de verdenking van (meervoudige) moord aan de orde was. Daniel Fontein heeft bijvoorbeeld een van de verdachten in het Passage (liquidatie)proces bijgestaan die niet veroordeeld is. Ook hebben Bob Tijkotte en Daniel Fontein een van de verdachten in de zogenoemde Purmerlandmoorden bijgestaan.

Vrijblijvend advies?

Bel: 088 5444 333
of e-mail ons
info@ftwadvocaten.nl