Eenvoudige en gekwalificeerde diefstal

Er zijn verschillende vermogensdelicten, waarvan de  bekendste variant diefstal is.

Grofweg kun je diefstallen in twee categorieën onderverdelen, de eenvoudige  en de gekwalificeerde diefstal.

Eenvoudige diefstal is strafbaar gesteld in artikel 310 van het Wetboek van Strafrecht.

De wettekst luidt:

Artikel 310

Hij die enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort wegneemt, met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, wordt, als schuldig aan diefstal, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.

Bij eenvoudige diefstal moet gedacht worden aan winkeldiefstal, diefstal van koper of diefstal van een (brom)fiets.

Als er sprake is van een bijkomstige omstandigheid zoals diefstal met braak of diefstal door twee of meer personen wordt gesproken van een gekwalificeerde diefstal.

Deze vorm van diefstal is strafbaar gesteld is artikel 311 van het Wetboek van Strafrecht.

De wettekst luidt:

Artikel 311

 1. Met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft:
  1°. diefstal van vee uit de weide;
  2°. diefstal bij gelegenheid van brand, ontploffing, watersnood, schipbreuk, stranding, spoorwegongeval, oproer, muiterij of oorlogsnood;
  3°. diefstal gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd, in een woning of op een besloten erf waarop een woning staat, door iemand die zich aldaar buiten weten of tegen de wil van de rechthebbende bevindt;
  4°. diefstal door twee of meer verenigde personen;
  5°. diefstal waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft of het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak, verbreking of inklimming, van valse sleutels, van een valse order of een vals kostuum;
  6°. diefstal met het oogmerk om een terroristisch misdrijf voor te bereiden of gemakkelijk te maken.
 2. Indien de onder 3° omschreven diefstal vergezeld gaat van een der in onder 4° en 5° vermelde omstandigheden, wordt gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie opgelegd.

In de strafrechtpraktijk zijn vermogensdelicten zoals (gekwalificeerde) diefstal aan de orde van de dag. Een inbraak in een woning is juridisch een gekwalificeerde diefstal. Onze advocaten hebben vrijwel dagelijks te maken met verdenkingen ter zake van (gekwalificeerde) diefstal en hebben dus zeer veel ervaring.

Vrijblijvend advies?

Bel: 088 5444 333
of e-mail ons
info@ftwadvocaten.nl