Heling

Van heling is sprake is je een goed voorhanden hebt waarvan je wist (opzetheling) of redelijkerwijs had moeten vermoeden (schuldheling) dat dit goed afkomstig was uit enig misdrijf.

Opzetheling is strafbaar gesteld in artikel 416 van het Wetboek van Strafrecht.

De wettekst luidt:

Artikel 416

  1. Als schuldig aan opzetheling wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie: a. hij die een goed verwerft, voorhanden heeft of overdraagt, dan wel een persoonlijk recht op of een zakelijk recht ten aanzien van een goed vestigt of overdraagt, terwijl hij ten tijde van de verwerving of het voorhanden krijgen van het goed dan wel het vestigen van het recht wist dat het een door misdrijf verkregen goed betrof; b. hij die opzettelijk uit winstbejag een door misdrijf verkregen goed voorhanden heeft of overdraagt, dan wel een persoonlijk recht op of zakelijk recht ten aanzien van een door misdrijf verkregen goed overdraagt.
  2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die opzettelijk uit de opbrengst van enig door misdrijf verkregen goed voordeel trekt.

Schuldheling is strafbaar gesteld in artikel 417bis van het Wetboek van Strafrecht.

De wettekst luidt:

Artikel 417bis

  1. Als schuldig aan schuldheling wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vijfde categorie:
    a. hij die een goed verwerft, voorhanden heeft of overdraagt, dan wel een persoonlijk recht op of zakelijk recht ten aanzien van een goed vestigt of overdraagt, terwijl hij ten tijde van de verwerving of het voorhanden krijgen van het goed dan wel het vestigen van het recht redelijkerwijs had moeten vermoeden dat het een door misdrijf verkregen goed betrof;
    b. hij die uit winstbejag een goed voorhanden heeft of overdraagt dan wel een persoonlijk recht op of zakelijk recht ten aanzien van een goed overdraagt, terwijl hij redelijkerwijs moet vermoeden dat het een door misdrijf verkregen goed betreft.
  2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die uit de opbrengst van enig goed voordeel trekt, terwijl hij redelijkerwijs moet vermoeden dat het een door misdrijf verkregen goed betreft.

Een voorbeeld van heling is het kopen van een vrijwel nieuwe (gestolen) fiets in een donkere steeg voor een veel te lage prijs. Maar soms is het een stuk moeilijker om vast te stellen in hoeverre een verdachte wist of had moeten vermoeden dat er iets niet in de haak was bij de aanschaf van een goed. De rechtspraak stelt dan ook hoge eisen aan het bewijs voor helingsdelicten.

Vrijblijvend advies?

Bel: 088 5444 333
of e-mail ons
info@ftwadvocaten.nl