Verduistering

Van verduistering is sprake als je een goed dat je het begin legaal voorhanden hebt jezelf op een gegeven moment wederrechtelijk gaat toe-eigenen.

Verduistering is strafbaar gesteld in artikel 321 van het Wetboek van Strafrecht.

De wettekst luidt:

Artikel 321

Hij die opzettelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort en dat hij anders dan door misdrijf onder zich heeft, wederrechtelijk zich toeëigent, wordt, als schuldig aan verduistering, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Een voorbeeld van verduistering is dat je een gevonden portemonnee met inhoud niet naar de politie brengt, maar deze (en/of de inhoud ervan) voor jezelf gaat gebruiken.

Vrijblijvend advies?

Bel: 088 5444 333
of e-mail ons
info@ftwadvocaten.nl