Witwassen

Het opsporen en vervolgen van witwassen is tegenwoordig een van de speerpunten van het beleid van politie en justitie. Speciale ambtenaren van bijvoorbeeld de FIOD hebben de opsporing van financiële misdrijven tot topprioriteit gemaakt. Onlangs zijn de strafmaxima voor witwasfeiten aanzienlijk verhoogd.

Witwassen is (onder andere ) strafbaar gesteld in artikel 420bis Wetboek van Strafrecht.

De wettekst luidt:

Artikel 420bis

  1. Als schuldig aan witwassen wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie:
    a. hij die van een voorwerp de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding of de verplaatsing verbergt of verhult, dan wel verbergt of verhult wie de rechthebbende op een voorwerp is of het voorhanden heeft, terwijl hij weet dat het voorwerp – onmiddellijk of middellijk – afkomstig is uit enig misdrijf;
    b. hij die een voorwerp verwerft, voorhanden heeft, overdraagt of omzet of van een voorwerp gebruik maakt, terwijl hij weet dat het voorwerp – onmiddellijk of middellijk – afkomstig is uit enig misdrijf.
  2. Onder voorwerpen worden verstaan alle zaken en alle vermogensrechten.

De Hoge Raad heeft in een groot aantal arresten uiteengezet dat het enkel voorhanden hebben van een door eigen misdrijf verkregen goed niet te kwalificeren is als witwassen. Wanneer het gaat om het verwerven of voorhanden hebben van een voorwerp dat onmiddellijk afkomstig is uit een door de verdachte zelf begaan misdrijf, moet uit de motivering van de rechter kunnen worden afgeleid dat de verdachte het voorwerp niet slechts heeft verworven of voorhanden heeft gehad, maar dat zijn gedragingen ook (kennelijk) gericht zijn geweest op het daadwerkelijk verbergen of verhullen van de criminele herkomst van het voorwerp. De Hoge Raad heeft ook met betrekking tot de bestanddelen verbergen en verhullen bepaald dat niet het enkel fysiek verbergen van het geld witwassen oplevert.

Gelet op het voorgaande is het dus van belang dat u zich goed laat informeren als er tegen u een witwasverdenking is ontstaan.

Vrijblijvend advies?

Bel: 088 5444 333
of e-mail ons
info@ftwadvocaten.nl